Amoi Mătase Matase Pantaloni Sex Feminin De Siguranță În Vrac Subțire Anti Codul De Trei Jambiere

În vrac sau subțire în primul rând

Fiecare dintre produse poate avea una sau mai multe proprietăţi periculoase, cum ar fi inflamabilitatea, toxicitatea, acţiunea corozivă şi reactivitatea. Un alt risc poate rezulta eventual din faptul că produsele sunt transportate în stare de refrigerare sau sub presiune.

în vrac sau subțire în primul rând

In urma unei astfel de deversări, produsul se poate evapora şi se poate dispersa şi, în anumite cazuri, poate determina ruperea corpului navei datorită fragilităţii. Prevederile Codului vizează reducerea acestui pericol în măsura în care acest lucru este practic posibil, ţinând cont de cunoştinţele şi tehnologia actuală. Deci, Codul nu trebuie să aibă un caracter imuabil, iar Organizaţia trebuie să reexamineze periodic Codul ţinând cont atât de experienţa acumulată cât şi de progresele care intervin.

Totuşi pentru asigurarea transportului în siguranţă a produselor, trebuie ca întreg sistemul să fie evaluat Alte aspecte importante ale securităţii transportului de produse, cum ar fi pregătirea, exploatarea, controlul traficului şi manevrarea în porturi, sunt în curs de examinare sau vor fi examinate în continuare de Organizaţie.

Se face de asemenea referire la alte caracteristici importante în materie de securitate care sunt specifice exploatării navelor care transportă gaze lichefiate. Codul se aplică navelor indiferent de mărime, inclusiv celor cu un tonaj brut mai mic de de tone, care transportă gaze lichefiate având o presiune absolută a vaporilor ce depăşeşte 2,8 bar la o temperatură de 37,8° C, precum şi alte produse cum ar fi cele menţionate în capitolul 19, în cazul în care acestea sunt transportate în vrac.

Caracteristicile propunerii Vă rugăm să citiți următorii termeni înainte de a comanda : 1.

Navele construite înainte de l octombrie trebuie să corespundă rezoluţiei MSC. O navă, indiferent de data construcţiei, care este transformată la 1 iulie sau după această dată în navă pentru transportul gazelor, va fi considerată drept navă pentru transportul gazelor construită la data la care începe această transformare.

Dacă tancurile de marfă conţin produse pentru care Codul impune o navă de tipul 1G, nici lichidele inflamabile al căror punct de inflamabilitate este mai mic sau egal cu 60°C încercarea în creuzet închisnici produsele inflamabile menţionate la capitolul 19, nu trebuie să fie transportate în tancuri situate în zonele protejate descrise la paragraful 2. În afara cazurilor prevăzute la paragraful 1. În cazul în care se intenţionează transportul produselor ce pot fi considerate ca intrând în domeniul de aplicare a Codului, dar care în prezent nu sunt menţionate la capitolul 19, Administraţiile şi Administraţiile porturilor implicate în acest transport trebuie să definească condiţiile preliminare corespunzătoare de transport pe baza principiilor Codului şi să notifice Organizaţiei aceste condiţii.

Prevederile prezentului Cod trebuie avute în vedere atunci când o navă este proiectată şi construită pentru transportul următoarelor produse: 1 cele enumerate exclusiv la capitolul 19 al acestui Cod; şi 2 unul sau mai multe din produsele care sunt e numerate atât în, acest Cod cât şi în Codul internaţional pentru produse chimice în vrac. În în vrac sau subțire în primul rând în care o pierderea în greutate corona este destinată exclusiv transportului unuia sau mai multor produse din cele indicate la paragraful 1.

Conformitatea navei cu prevederile Codului internaţional pentru transportul gazelor trebuie menţionată în Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, prevăzut la secţiunea 1. Conformitatea cu amendamentele la Cod, dacă există, trebuie de asemenea să fie i ndicată în Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate. Alte definiţii sunt date la capitolul 4. Încăperile de locuit sunt acele spaţii folosite ca încăperi sociale, coridoare, spălătoare, cabine, birouri, infirmerii, săli de cinematograf, săli de jocuri şi distracţii, frizerii, oficii care nu conţin instalaţii de gătit şi spaţii similare, încăperile sociale sunt acele porţiuni din încăperile de locuit care sunt util izate ca holuri, săli de masă, saloane şi încăperi similare permanent închise.

Administraţie înseamnă Guvernul statului al cărui pavilion nava este autorizată să-l arboreze. Administraţia portului înseamnă autoritatea competentă a ţării în al cărei port nava este încărcată sau descărcată.

 • Cele mai bune proceduri de ardere a grăsimilor
 • Top 10 mod de a pierde în greutate rapid
 • Adn 24 pierdere de grăsime
 • Draft–Survey – notiuni generale Nave specializate in transportul marfurilor solide in vrac.
 • Чего это ты решила делать _этой штуковиной_.
 • Nave specializate in transportul marfurilor solide in vrac. Draft–Survey – notiuni generale
 • Cum a pierdut ntr jr în greutate
 • Думаю, что слова Верховного Оптимизатора их несколько ободрили, - сказала Николь Синему Доктору.

Punctul de fierbere este temperatura la care un produs are o presi une de vapori egala cu presiunea atmosferică. Lăţimea B înseamnă lăţimea maximă a navei, măsurată la mijlocul său peste coaste pentru navele cu corp metalic şi peste bordaj pentru navele cu corp din orice alt material.

Lăţimea B trebuie se măsoară în metri. Zona de marfa este acea parte a navei care cuprinde sistemul de stocare a mărfii şi compartimentele pompelor de marfa şi ale compresoarelor şi include zonele de punte situate pe întreaga lungime şi lăţime a părţii din navă de deasupra spaţiilor mai sus menţionate, în cazul în care există coferdamuri, spaţii de balast sau spaţii goale situate la extremitatea pupa a spaţiului de magazie situat cel mai în pupa sau la extremitatea prova spaţiului de magazie situat cel mai în prova, acestea sunt excluse din zona de marfa.

Sistemul de stocare a mărfii este amenajarea destinată pentru stocarea mărfii incluzând, dacă sunt prevăzute, bariera primară şi secundară, izolaţia aferentă şi orice spaţii intermediare, ca şi structura adiacentă dacă ea este necesară pentru a susţine aceste elemente.

Dacă bariera secundară în vrac sau subțire în primul rând parte din structura corpului, ea poate fi un perete al spaţiului de magazie. Post de control marfă este o încăpere utilizată pentru comanda operaţiunilor de manipulare a mărfii şi corespunde prevederilor de la secţiunea 3.

Mărfuri sunt produsele enumerate la capitolul 19, transportate în vrac de navele la care se face referire în Cod. Încăperi de serviciu pentru marfă sunt încăperile situate în interiorul zonei de marfa care sunt utilizate ca ateliere, dulapuri şi magazii cu suprafaţa mai mare de 2 m 2, utilizate pentru echipamentul de manipulare a mărfii.

Tancul de marfă este o carcasă etanşă la lichide, concepută pentru a constitui sistemul primar de stocare a mărfii, chiar dacă acesta este izolat sau nu, sau dacă are sau nu bariere secundare. Coferdamul este spaţiul de separare cuprins între doi pereţi adiacenţi sau între două punţi adiacente din oţel.

Tampoane de unică folosință Ultra-Thin Nursing

Acest spaţiu poate fi un spaţiu gol sau un spaţiu de balast. Posturile de comandă sunt acele încăperi în care este amplasat echipamentul radio sau echipamentul principal de navigaţie al navei sau în care este amplasată sursa de energie pentru avarie sau în care este centralizat echipamentul de detectare sau de comandă pentru instalaţiile de stingere a incendiului.

 1. Top zece mese pentru pierderea în greutate
 2. Ce sa faci sa slabesti
 3. Cum se măsoară procentul de pierdere în greutate corporală
 4. Хотя Николь провела в Гранд-отеле уже неделю, она впервые осталась с глазу на глаз с девушкой, которую обнаружила в руинах зоопарка октопауков шестнадцать лет .
 5. Чтооо.
 6. Поинтересовалась .
 7. Ричард _вычислил_ их метаморфический цикл и понял, что мирмикоты передают информацию сети или паутине, зови их как хочешь.

Acestea nu includ şi echipamentul special de comandă pentru instalaţiile de stingere a incendiului care poate fi practic amplasat în zona de marfă. Limitele de inflamabilitate sunt acele condiţii care definesc starea în care se află un amestec de combustibil şi oxidant în care aplicarea unei surse externe de aprindere suficient de puternică permite să se producă instantaneu aprinderea într-un aparat de încercare dat. Navă pentru transportul gazelor este o navă de marfă construită sau adaptata şi utilizată pentru transportul în vrac al oricăror gaze lic hefiate sau pentru alte produse enumerate în tabelul de la capitolul Un spaţiu sau zonă cu pericol la gaze este: 1 un spaţiu din zona de marfa în vrac sau subțire în primul rând nu este amenajat sau echipat într-un mod aprobat pentru a asigura faptul că atmosfera sa este permanent menţinută în condiţii de protecţie la gaze; 2 un spaţiu închis, situat în exteriorul zonei de marfa, traversat de oricare din instalaţiile de tubulatură care conţin produse lichide sau gazoase, sau în care se termină aceste instalaţii de tubulaturi, în cazul în care nu au fost montate amenajări aprobate pentru a împiedica orice scăpare a vaporilor provenind de la produs în atmosfera acestui spaţiu; 3 un sistem de stocare a mărfii şi tubulatura de marfa; 4.

Un spaţiu care conţine un echipament de detectare a gazelor conform paragrafului Spaţiu protejat la gaze este un spaţiu, altul decât un spaţiu cu pericol la gaze. Spaţiul de magazie este spaţiul închis de structura navei în care se află un sistem de stocare a mărfii. Independent înseamnă că, spre exemplu, o instalaţie cu tubulaturi sau o instalaţie de aerisire nu este sub nici o formă racordată la altă instalaţie şi nu este prevăzută cu mijloace care să permită o posibilă racordare la în vrac sau subțire în primul rând instalaţii.

Spaţiul de izolaţie este spaţiul care poate fi sau nu un spaţiu dintre bariere, ocupat în întregime sau parţial de izolaţie. Spaţiul dintre bariere este spaţiul cuprins între o barieră primară şi una secundară, chiar dacă este sau nu ocupat în întregime sau parţial de izolaţie sau alt material.

La navele proiectate pentru a naviga cu chila înclinată, linia de plutire la care este măsurată lungimea trebuie să fie paralelă cu linia de plutire la plină încărcătură. Lungimea L se măsoară în în vrac sau subțire în primul rând. Încăperile de maşini de categoria A sunt acele încăperi şi puţurile aferente acestor încăperi care conţin: 1 maşini cu ardere internă utilizate pentru propulsia principală; sau 2 maşini cu ardere internă utilizate în alte scopuri decât propulsia principală, dacă puterea lor totală este de cel puţin kW; sau 3 orice căldare cu combustibil lichid sau orice instalaţie de c ombustibil lichid.

Încăperile de maşini sunt toate încăperile de maşini de categoria A şi toate celelalte încăperi care conţin maşinile de propulsie, căldările, instalaţiile de combustibil lichid, maşinile cu abur şi motoarele cu ardere internă, generatoarele şi motoarele electrice importante, staţiile de încărcare a combustibilului, instalaţiile frigorifice, stabilizatoarele de ruliu, instalaţiile de ventilaţie şi de aer condiţionat, precum şi alte încăperi similare, şi puţurile aferente acestor î ncăperi.

MARVS înseamnă presiunea maximă admisibilă a supapelor de siguranţă ale unui tanc de marfă. Instalaţie de combustibil lichid este echipamentul folosit pentru pregătirea combustibilului lichid destinat alimentării căldării cu combustibil lichid sau echipamentul destinat alimentării cu combustibil încălzit a unui motor cu combustie internă şi cuprinde orice pompe de presiune, filtre şi încălzitoare care lucrează cu combustibil la o presiune mai mare de 1,8 bar.

Permeabilitatea unui spaţiu este raportul dintre volumul acestui spaţiu care se presupune a fi ocupat de apă şi volumul său total. Bariera primară este structura interioară proiectată în vederea stocării mărfii atunci când sistemul de stocare a mărfii cuprinde doi pereţi. Bariera secundară este structura exterioara a unui sistem de stocare a mărfii, rezistent la lichide şi proiectat pentru a putea opri temporar orice scurgere previzibilă a mărfii lichide prin bariera primară şi pentru a împiedica scăderea temperaturii structurii navei pătură de căldură slăbită la un nivel periculos.

Diversele tipuri de bariere secundare sunt definite mai complet la capitolul 4. Densitatea relativă este raportul dintre masa unui volum al unui produs şi masa unui volum egal de apă dulce. Separat înseamnă, spre exemplu, că o instalaţie cu tubulaturi de marfa sau o instalaţie de aerisire pentru marfa nu este racordată la altă tubulatură de marfa sau instalaţie ce aerisire pentru marfa. Această separare poate fi obţinută prin proiectare sau prin metodele de exploatare.

In interiorul unui tanc de marfa nu trebuie folosite metodele de exploatare; ci şi trebuie să se utilizeze una din următoarele metode: 1 să se demonteze piesele de cuplare sau valvulele şi să se obtureze capetele tubulaturilor; 2 să se monteze în serie două flanşe de tip "trece-nu trece" şi să se prevadă un mijloc de detectare a scurgerilor în porţiunea de tubulatură cuprinsă între cele două flanşe d e tip "trece-nu trece". Încăperile de în vrac sau subțire în primul rând sunt acele încăperi utilizate pentru bucătarii, oficii, care conţin instalaţii de gătit, dulapuri, încăperi pentru poştă şi valori, spaţii de depozitare, ateliere care nu fac parte din încăperile de maşini şi din încăperi similare, precum şi puţurile aferente acestor încăperi.

Capac de tanc este o structură de protecţie destinată să protejeze sistemul de stocare a mărfii contra oricărei avarii când aceasta se produce la puntea expusă la intemperii, sau să asigure continuitatea şi integritatea structurii punţii.

Dom de tanc este prelungirea verticală a unei părţi de tanc pentru marfă, în cazul sistemelor de stocare a mărfii situate sub punte, domul de tanc traversează puntea expusă la intemperii sau capacul tancului.

în vrac sau subțire în primul rând

Presiunea vaporilor este presiunea absolută de echilibru a vaporilor saturaţi de deasupra lichidului, exprimată în bar, la o temperatură dată. Spaţiul gol este un spaţiu închis situat în zona de marfa în exteriorul sistemului de stocare a mărfii, altul decât în vrac sau subțire în primul rând spaţiu de magazie, un spaţiu de balast, un tanc de combustibil lichid, un compartiment al pompelor de marfa sau al compresoarelor de marfă, sau orice spaţiu utilizat în mod normal de către personal.

Dac ă prevederile Codului impun montarea sau transportarea la bordul unei nave a unei anumite instalaţii, a unui anumit material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau a unui tip al acestora, sau adoptarea unei anumite prevederi, sau conformitatea cu o procedură sau amenajare, Administraţia poate autoriza montarea sau transportarea la bord a unei alte instalaţii, a unui alt material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau a unui tip al acestora, sau adoptarea oricărei alte prevederi, proceduri sau amenajări pentru acea navă, dacă s-a stabilit, în urma încercărilor sau prin alt mod, că această instalaţie, acest material, dispozitiv, aparat sau element al echipamentului sau un tip al acestora, sau că această prevedere, procedură sau amenajare, au o eficacitate cel puţin egală cu cea prevăzută de Cod.

Totuşi, Administraţia nu poate autoriza adoptarea de metode sau proceduri de exploatare ca alternativă la, o anumită instalaţie, un anumit material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau ia un tip al acestora, care sunt prevăzute de Cod 1. Dacă Administraţia autorizează astfel substituirea unei instalaţii, a unui material, dispozitiv, aparat, element al echipament sau a unui tip al acestora, sau a unei prevederi, proceduri, sau amenajări, ea trebuie să comunice Organizaţiei particularităţile acestora însoţite de un raport justificativ, pentru ca Organizaţia să le poată comunica şi altor guverne contractante la Convenţia SOLAS din în scopul informării inspectorilor lor.

Procedura de inspecţie 1. Inspecţia navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor regulilor şi acordarea de scutiri de la acestea, trebuie efectuată de către inspectorii Administraţiei.

Amoi Mătase Matase Pantaloni Sex Feminin De Siguranță În Vrac Subțire Anti Codul De Trei Jambiere

Totuşi, Administraţia poate încredinţa inspecţiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de ea. Administraţia care numeşte inspectori sau recunoaşte organizaţii pentru efectuarea inspecţiilor, trebuie să împuternicească orice inspector numit sau organizaţie recunoscută ca cel puţin: 1 să solicite reparaţii la o navă; şi 2 să efectueze inspecţii dacă se solicită de către autoritatea statului portului respectiv.

Administraţia trebuie să notifice Organizaţiei responsabilităţile specifice şi condiţiile delegării autorităţii inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute pentru a fi difuzate guvernelor contractante.

Dacă un inspector numit sau o organizaţie recunoscută stabileşte că starea tehnică a navei sau a echipamentului său nu corespunde de fapt menţiunilor din certificat sau este în aşa fel încât nava nu poate efectiv să iasă în mare fără a prezenta pericol pentru navă sau persoanele aflate la bord, acest inspector sau această organizaţie trebuie să se asigure imediat că sunt luate măsuri de remediere şi trebuie să informeze Administraţia în timp util.

Dacă nu sunt luate aceste măsuri de remediere, certificatul respectiv trebuie să fie retras, iar Administraţia informată imediat; şt, daci nava se află în portul unui alt guvern contractant, autoritatea statului portului trebuie, de asemenea, să fie informată imediat.

În fiecare caz, Administraţia va garanta efectuarea completă şi eficientă a inspecţiei şi se va angaja în asigurarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea în vrac sau subțire în primul rând obligaţii. Cerinţe privind inspecţia 1.

În cazul navelor care transportă gaze, structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele altele decât elementele pentru care au fost eliberate un Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa, un Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa şi un Certificat de siguranţă radiotelegrafică pierderea în greutate spirite nava de marfa sau un Certificat de siguranţă radiotelefonică pentru nava de marfă trebuie să fie su puse următoarelor inspecţii: 1 O inspecţie iniţială, efectuată înainte ca nava să fie pusă în exploatare sau înainte de â i se elibera pentru prima dată Certificatul Internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, care trebuie să includă o examinare completă a structurii sale, a echipamentelor, instalaţiilor, amenajărilor şi materialelor sale în măsura în care acest Cod se aplică navei.

Această inspecţie trebuie să fie astfel încât să se asigure că structura navei, echipamen tul, instalaţiile, amenajările şi materialele corespund prevederilor aplicabile ale acestui Cod. Inspecţiile intermediare trebuie să fie astfel încât să se asigure că echipamentul de siguranţă şi alte echipamente, precum şi instalaţiile de pompare şi tubulatura aferentă, corespund prevederilor aplicabile din acest Cod şi sunt în bună stare de funcţionare.

Aceste inspecţii trebuie menţionate în Certificatul Internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate. Această inspecţie trebuie menţionată în Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate.

Această inspecţie trebuie să fie astfel încât să se asigure că reparaţiile sau înlocuirile necesare au fost efectiv realizate, că materialele folosite la aceste reparaţii sau înlocuiri şi calitatea execuţiei acestora sunt satisfăcătoare, şi că nava poate să iasă în mare fără pericol pentru ea însăşi sau persoanele de la bord.

Nave specializate in transportul marfurilor solide in vrac. Draft–Survey – notiuni generale

Menţinerea stării tehnice a navei după efectuarea inspecţiei 1. Starea tehnică a navei şi a echipamentului său trebuie menţinute conform prevederilor Codului astfel încât nava să poată ieşi în mare fără pericol pentru ea însăşi sau persoanele afl ate la bord. După efectuarea oricărei inspecţii a navei prevăzută la paragraful 1. Ori de câte ori se produce un accident la o navă sau este descoperită o defecţiune, care fie afectează siguranţa navei, fie eficienţa sau integralitatea mijloacelor sale de salvare sau a unui alt echipament, comandantul sau armatorul navei trebuie să informeze cu prima ocazie Administraţia, inspectorul desemnat sau organizaţia recunoscută răspunzătoare pierde greutatea de la bratele mele repede eliberarea certificatului respectiv, care trebuie să iniţieze cercetări pentru a stabili dacă este necesară o inspecţie conform prevederilor subparagrafului 1.

Dacă nava se află în portul unui alt guvern contractant, comandantul navei sau armatorul trebuie să informeze imediat autoritatea respectivă a Statului portului, iar inspectorul desemnat sau organizaţia recunoscută trebuie să se convingă că o astfel de informare a fost făcută.

Eliberarea certificatului 1. Un certificat numit Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, al cărui model este dat în Apendice, trebuie să fie eliberat după efectuarea unei inspecţii iniţiale sau periodice la o navă care transportă gaze în vrac sau subțire în primul rând care corespunde prevederilor respective ale C odului.

Certificatul eliberat în conformitate cu prevederile acestei secţiuni va fi disponibil în orice moment la bordul navei pentru inspecţie.

Dacă o navă este proiectată şi construită în conformitate cu prevederile paragrafului 1. Eliberarea sau vizarea certificatului de către alt guvern 1. Un Guvern contractant poate, la cererea unui alt guvern, să dispună inspecţia unei nave autorizată să arboreze pavilionul altui stat şi, dacă se constată că cerinţele Codului sunt îndeplinite, să elibereze sau să autorizeze eliberarea certificatului pentru această navă, şi, după caz, să vizeze sau să autorizeze vizarea Certificatului în conformitate cu Codul.

În vrac sau subțire în primul rând certificat astfel eliberat trebuie să conţină o declaraţie care să stabilească că el a fost eliberat la cererea guvernului ţării în care nava este înmatriculată. Durata şi valabilitatea certificatului 1. Un Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate trebuie să fie eliberat pentru o perioadă specificată de Administraţie care nu va depăşi cinci ani de la data inspecţiei iniţiale sau a inspecţiei periodice.

Nu se permite nici o prelungire a perioadei de valabilitate, de cinei ani pentru certificat 1. Certificatul trebuie să-şi înceteze valabilitatea: 1 dacă inspecţiile nu sunt efectuate în intervalele specificate la paragraful 1. Un certificat nou trebuie eliberat numai dacă guvernul emitent al noului certificat este pe deplin satisfăcut că nava corespunde prevederilor de la paragrafele 1.

Navele, care intră sub incidenţa Codului, trebuie să supravieţuiască efectelor normale stock eca pentru pierderea în greutate inundării care rezultă după o avarie ipotetică a corpului navei provocată de o forţă exterioară, în plus, pentru a asigura protecţia navei şi a mediului înconjurător, tancurile de marfă trebuie protejate la penetrare în caz de avarie minoră suferită de navă ca urmare, spre exemplu, a unui şoc datorită izbirii de cheu sau de un remorcher, şi să fie protejate, într-o anum ită măsură, faţă de o avarie datorată unei coliziuni sau unei eşuări, prin localizarea lor la distanţe minime determinate spre interior faţă de bordajul navei.

Atât avaria ipotetică cât şi amplasarea tancurilor de marfă în raport cu bordajul navei vor trebui să fie dependente de gradul de pericol pe care îl prezintă produsele ce urmează a fi transportate.

în vrac sau subțire în primul rând

Navele, care intră sub incidenţa Codului, trebuie să fie proiectate în conformitate cu una dintre următoarele norme: 1 O navă de tipul 1G este o navă destinată transportului gazelor destinată transportului produselor indicate la capitolul 19 care necesită măsuri maxime de prevenire a producerii deversărilor. Trebuie notat fapta! Tipul de navă cerut pentru transportul fiecărui produs este indicat în coloana c a tabelului de la capitolu l Dacă o navă este destinată să transporte mai mult de un produs dintre cele enumerate în capitolul 19, norma de avarie trebuie să corespundă acelui produs care are cele mai severe cerinţe referitor la tipul de navă.

Totuşi, cerinţele privind amplasarea fiecărui tanc de marfa sunt acelea pentru tipurile de navă prevăzute pentru respectivele produse care urmează a fi transportate.

Navelor prevăzute de Cod li se poate atribui un bord liber minim autorizat de către Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare în vigoare. Totuşi, pescajul corespunzător bordului liber atribuit nu trebuie să fie mai mare decât pescajul maxim autorizat de acest Cod.

Stabilitatea navei în t oate condiţiile de navigaţie pe mare şi în cursul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare a mărfii trebuie să corespundă unei norme considerate acceptabilă de către Administraţie. Pentru a calcula efectul suprafeţelor libere a lichidelor consumabile pentru cazurile de încărcare, trebuie să se considere că, pentru fiecare tip de lichid, cel puţin o pereche de tancuri laterale sau un singur tanc central are o suprafaţă liberă şi tancul sau combinaţia de tancuri care va fi luată în considerare treb uie să fie aceea unde efectul suprafeţei libere este cel mai mare.

 • Pot să pierd greutatea cu t3
 • Cum va pierde grăsimea înapoi
 • Bf4 pierderea în greutate
 • Notă: 1.
 • Midweight Și cumpărătorii aleg RON
 • China de unică folosință Ultra- Subțire Nursing Pads Producători, Furnizori, Factory - Campioni
 • Pierdere în greutate dr în tuscaloosa al
 • Vă rugăm să urmați cu strictețe dimensiunea diagramă pentru a o selecta dimensiunea.

Efectul suprafeţei libere în compartimentele neavariate în vrac sau subțire în primul rând să fie calculat în conformitate cu o metodă considerată acceptabilă de către Administraţie. În mod normal, balastul sol id nu trebuie folosit în spaţiile dublului fund din zona de marfa.

Totuşi, dacă din considerente de stabilitate, amplasarea balastului solid în aceste spaţii devine inevitabilă, dispunerea acestui balast trebuie să fie dictată de necesitatea asigurării faptului că sarcinile de şoc care rezultă din avarierea fundului nu sunt transmise direct la structura tancului de marfa.

Comandantul navei trebuie să primească Informaţia asupra încărcării şi stabilităţii navei. Această Informaţie trebuie să conţină detaliile referitoare la cazurile tipice de exploatare şi la operaţiunile de încărcare, descărcare şi balastare, prevederile pentru evaluarea altor cazuri de încărcare şi un rezumat al informaţiilor referitoare la capacitatea de supravieţuire a navei, în plus, Informaţia trebuie să conţină suficiente date pentru a-i permite comandantului să încarce şi să exploateze nava în siguranţă şi în conformitate cu uzanţele maritime.

Instalarea şi comanda valvulelor pentru evacuările prin bordaj, care provin din spaţiile situate sub puntea de bord liber sau din spaţiile limitate de suprastructuri şi rufuri situate pe puntea de bord liber şi prevăzute cu uşi etanşe la apă, trebuie să corespundă cerinţelor regulii pertinente a Convenţiei internaţionale asupra liniilor de încărcare în vigoare, cu excepţia faptului că alegerea valvulelor trebuie să se limiteze la: 1 o valvulă automată cu reţinere, cu un dispozitiv direct de închidere acţionat dintr-un loc situat deasupra punţii de bord liber; sau 2 dacă distanţa verticală dintre linia de plutire de încărcare; de vară şi extremitatea interioară a tubulaturii de evacuare este mai mare de 0,01 L, două valvule automate cu reţinere fără dispozitiv direct de închidere, cu condiţia ca valvulă din interior să fie mereu accesibilă pentru examinare în condiţii de exploatare.

În sensul acestui capitol, expresiile linia de plutire de încărcare de vară şi punte de bord liber au semnificaţia definită în Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare în vigoare. Valvulele automate cu reţinere prevăzute la paragrafele 2. SECTIUNEA 24 : Cazuri de încărcare Cum de a arunca kilograme în vrac sau subțire în primul rând de a cântări de supravieţuire a navei după avarie trebuie să fie analizată pe baza informaţiilor comunicate Administraţiei pentru toate cazurile de încărcare prevăzute şi toate variaţiile de pescaj şi asietă.

Dimensiunile maxime ale avariei ipotetice tre buie să fie următoarele:.